Random header image... Refresh for more!

Turm und Drang

Turm und Drang (2000/rev. 2019)

Turm und Drang, oftewel: passie op de toren!

De oorspronkelijke versie vergde fysiek het uiterste van de beiaardier. Negentien jaar later kwam ik tot de conclusie dat er beslist wat aan de speelbaarheid gedaan moest worden. Voorts nam ik de gelegenheid meteen te baat om coupures aan te brengen waardoor het werk naar verwachting aan zeggingskracht gewonnen heeft.

Gecomponeerd in opdracht van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging ism het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. De eerste uitvoering vond plaats op 24 juni 2001 door Gideon Bodden op de toren van Vught. Onderstaande NPS opname werd door dezelfde beiaardier gemaakt in 2003 op de Grote Toren van Breda.

      Turm und Drang, 11'00

De partituur is nog niet beschikbaar.

Grote Toren van Breda