Random header image... Refresh for more!

Turm und Drang

Turm und Drang (2000)

Turm und Drang, oftewel: passie op de toren! Het stuk vergt fysiek het uiterste van de beiaardier.

Gecomponeerd in opdracht van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging ism het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. De eerste uitvoering vond plaats op 24 juni 2001 door Gideon Bodden op de toren van Vught.

      Turm und Drang, 11'00

Turm und Drang zal in de toekomst gereviseerd worden.