Random header image... Refresh for more!

Organ talk

Organ Talk (2011)

Geschreven in opdracht van het Fonds Podiumkunsten voor Leo van Doeselaar.

In de vier stukken die Organ Talk vormen streefde ik naar lichtvoetigheid en transparantie, naar muziek waar je als het ware met je oren gemakkelijk in maar ook weer uit kunt gaan. Mijn voorkeur ging uit naar onorthodoxe registraties. Onalledaagse combinaties van ‘hemelse’ fluitjes naast bijvoorbeeld snerpende, humeurige fagotten zocht ik graag op. Dialectiek speelt een belangrijke rol. Het materiaal voor deze ‘twistgesprekken’ doet weliswaar eenvoudig aan, maar is door haar polyfone ordening vaak complex waardoor schijn bedriegt: de organist heeft er zijn handen vol aan. Ik verhef muzikale archetypen graag tot uitgangspunt van een werk zoals het tremolo in Pipe Talk (zelden op orgel gehoord) en de voorslag en Schleifer in Shop Talk. In Pep Talk heb ik mij laten inspireren door Midden-Afrikaanse motieven.

      Pipe talk, 3'44
      Pep talk, 4'53
      Small talk, 3'50
      Shop talk, 4'04

De wereldpremière vond plaats op 4 juli 2012 op het  Strümphler orgel in the Eusebius Kerk in Arnhem.

Eusebius-Kerk-Arnhem-buiten Eusebius-Kerk-Arnhem-orgel