Random header image... Refresh for more!

Imaginations 1 (1978/ rev. 2022)

Imaginations I ( 1978)

Toen ik van plan was een stuk voor zangstem en piano te maken wist ik van te voren al dat ik geen bestaande tekst zou gaan gebruiken, maar een zelf geconstrueerde klanktekst. Dat biedt vele voordelen, want je bent niet gebonden aan enige muzikale illustratie, je bent volledig vrij om suggesties op te roepen en de stem kan meer als een muziekinstrument gaan fungeren. De constructie van de woorden is als volgt: de medeklinkers uit het alfabet zijn steeds door middel van een bepaald roulatiesysteem gerangschikt. De klinkers werden geordend volgens twee klankencirkels. Per woord neemt het aantal lettergrepen toe of af.

Bij het componeren is gebruik gemaakt van kleine intervalreeksjes. Spanning en ontspanning door middel van intervalvergroting en -verkleining was uitgangspunt. In de slotwerking, die begint op het moment dat het bekken weer op de snaren gelegd wordt, blijkt zogenaamd dat de zanger heel wat anders staat te zingen dan in de partituur voorgeschreven is: hij zwelgt in de pracht en praal van zijn eigen stem. De pianist kan uiteindelijk niet meer tegen de kuren van de zanger en verdwijnt. Dat bemerkt de zanger pas veel later, als hij weer tot zichzelf komt, en schichtig druipt hij af.

De compositie is hier en daar sterk beïnvloed door de muziek van George Crumb.

      Imaginations I, 10'41

Bekijk hier de tekst en beluister de uitspraak.
Klik hier om de eerste pagina te bekijken.