Random header image... Refresh for more!

Handen thuis

Handen thuis (1986-1988)

Handen thuis

I wrote this collection of simple piano pieces in ascending level of difficulty together with jazz pianist Bert van den Brink while I was still giving lessons at a Music School.

I was dissatisfied with existing beginner’s books, which were focused on children rather than adult beginners. We tried for great versatility and handiness. Everything gets a chance: changes of meter, improvisations, cluster techniques, spatial notation, pieces in classical and modern style. Pupils learn to cover the whole keyboard. Thinking from middle C is avoided as much as possible.

We don’t pretend to have written a beginner’s method but more a collection that serves as a supplement to existing methods. All the pieces selected for this book were extensively tested with young and adult students.

Published by Broekmans & van Poppel.

Read the review published in Pianobulletin…

‘This is a wonderful book to keep near at hand. A little girl who was having trouble reading notes was able to capture everyone’s attention at recitals. And also: the invitation to improvise: take the left hand of a song and the hand position of the right hand, and make up your own song. I’ve owned it for years! Great book to have at hand.’ Read here more reactions of members of the European Piano Teachers Association in response to the news that recordings of all the compositions are posted on this website.

      1. Intoetsen I (Key in I) (4 hands)
      2. Intoetsen II (Key in II) (4 hands)
      3. Boris (4 hands)
      4. Wals (Waltz) (4 hands)
      5. Volksvermaak I (Entertainment I) (4 hands)
      6. Passacaglia I (4 hands)
      7. Summer-Night (4 hands)
      8. Slow and Blue
      9. Passacaglia II
      10. Bagatel (Bagatelle)
      11. Afstand (Distance)
      12. Apart (Clash)
      13. Bagatel (Bagatelle)
      14. Danse sauvage (Wild mens' dance)
      15. Droom (Dream)
      16.Mijmering (Musing)
      17. Beweging (Movement)
      18. Tristesse (Sadness)
      19. Drang (Drive)
      20. Herfst (Autumn)
      21. Kromme vingers (Twisted fingers) (4 hands)
      22. Druppels (Drops)
      23. Tijdsverschil (Time difference) (4 hands)
      24. Pedaal (Pedal)
      25. Akkoord (Chord)
      26. Luie botten (Lazy bones)
      27. Verlangen (Longing)
      28. Ruisende oude eiken (Rustling old oaks)
      29. Volksvermaak II (Entertainment II)
      30. Witte toetsen clusters (White note clusters)
      31. Life goes on
      32. Sinister
      33. Etude (Study)
      34. Hommage (Homage) (4 hands)
      35. Eindeloze nacht (Endless night)
      36. Promenade
      37. Lied (Song)
      38. De poort naar het pianistendom (The great gate of pianism) (4 hands)
      39. Ochtendstudie (Morning practice)
      40. Sicilienne
      41. Weg van de Klassieken (Beyond the Classics)
      42. Klacht (Complaint)
      43. Melodisch gedicht (Melodic poem)
      44. Linkhandig (Flathanded)
      45. Zonder grenzen (Open borders)
      46. Chanson triste
      47. Ostinaat (Ostinato)
      48. Altijd weer anders (Always different)
      49. Bezigheidstherapie (Busy work)
      50. Bagatel (Bagatelle)
      51. Romance
      52. Fantasie (Fantasy)
      53. Etude (Study)
      54. Confrontatie (Confrontation)
      55. Impressions de Notre Dame
      56. Petit moment musical
      57. Idylle (Idyll)
      58. De Gouden Plaat (A Golden Record)
      59. Burgermans Blues (Bourgeois blues)
      60. Hemiola
      61. Ochtendstemming (Morning)
      62. Pater Koster (Rabbi O'Reilly)
      63. Blindeman (Blindman's buff)
      64. Abschied (Farewell)

All works are recorded by Robert Nasveld in his own home studio on a Yamaha 2.27m with Marian Bolt for the four-handed parts.

Send a request to robert.nasveld@planet.nl and receive for €20 including postage and package a non-commercial CD with all the works. Or choose for transfering all 64 files for €5.Handen thuis (1986-1988)

Handen thuis

Deze bundel eenvoudige pianostukken in oplopende moeilijkheidsgraad schreef ik samen met jazzpianist Bert van den Brink in de tijd dat ik nog pianoles gaf aan de muziekschool van Bodegraven.

Aanleiding was mijn onvrede met de bestaande beginboeken die ook nog eens vooral gericht waren op kinderen en niet op volwassen beginnelingen. Gestreefd is naar een grote veelzijdigheid, naar handigheid en een stukje theorie op de achtergrond. Er komt van alles aanbod: maatwisselingen, improvisaties, clustertechnieken, spatiële notaties, stukken in de stijl van klassieken en modernen. Leerlingen leren het hele toetsenbord te bestrijken. Het denken vanuit de centrale C is zoveel mogelijk vermeden.

We pretenderen geen beginmethode te hebben geschreven maar meer een bundel die dient als aanvulling naast een bestaande methode. Alle voor dit boek geselecteerde stukken zijn destijds uitgebreid door leerlingen – jong en oud – uitgeprobeerd.

Uitgegeven door Broekmans & van Poppel.

Lees hier de recensie uit Pianobulletin…

‘Dit is een heel fijn boek om bij de hand te hebben. Een meisje, wat even helemaal niet van start kwam met noten lezen, kon hiermee de blitz maken bij voorspeelmomenten.’ Lees hier meer reacties van leden van de EPTA (European Piano Teachers Association…

      1. Intoetsen I (Key in I) (4 hands)
      2. Intoetsen II (Key in II) (4 hands)
      3. Boris (4 hands)
      4. Wals (Waltz) (4 hands)
      5. Volksvermaak I (Entertainment I) (4 hands)
      6. Passacaglia I (4 hands)
      7. Summer-Night (4 hands)
      8. Slow and Blue
      9. Passacaglia II
      10. Bagatel (Bagatelle)
      11. Afstand (Distance)
      12. Apart (Clash)
      13. Bagatel (Bagatelle)
      14. Danse sauvage (Wild mens' dance)
      15. Droom (Dream)
      16.Mijmering (Musing)
      17. Beweging (Movement)
      18. Tristesse (Sadness)
      19. Drang (Drive)
      20. Herfst (Autumn)
      21. Kromme vingers (Twisted fingers) (4 hands)
      22. Druppels (Drops)
      23. Tijdsverschil (Time difference) (4 hands)
      24. Pedaal (Pedal)
      25. Akkoord (Chord)
      26. Luie botten (Lazy bones)
      27. Verlangen (Longing)
      28. Ruisende oude eiken (Rustling old oaks)
      29. Volksvermaak II (Entertainment II)
      30. Witte toetsen clusters (White note clusters)
      31. Life goes on
      32. Sinister
      33. Etude (Study)
      34. Hommage (Homage) (4 hands)
      35. Eindeloze nacht (Endless night)
      36. Promenade
      37. Lied (Song)
      38. De poort naar het pianistendom (The great gate of pianism) (4 hands)
      39. Ochtendstudie (Morning practice)
      40. Sicilienne
      41. Weg van de Klassieken (Beyond the Classics)
      42. Klacht (Complaint)
      43. Melodisch gedicht (Melodic poem)
      44. Linkhandig (Flathanded)
      45. Zonder grenzen (Open borders)
      46. Chanson triste
      47. Ostinaat (Ostinato)
      48. Altijd weer anders (Always different)
      49. Bezigheidstherapie (Busy work)
      50. Bagatel (Bagatelle)
      51. Romance
      52. Fantasie (Fantasy)
      53. Etude (Study)
      54. Confrontatie (Confrontation)
      55. Impressions de Notre Dame
      56. Petit moment musical
      57. Idylle (Idyll)
      58. De Gouden Plaat (A Golden Record)
      59. Burgermans Blues (Bourgeois blues)
      60. Hemiola
      61. Ochtendstemming (Morning)
      62. Pater Koster (Rabbi O'Reilly)
      63. Blindeman (Blindman's buff)
      64. Abschied (Farewell)

Alle werken werden door Robert Nasveld in zijn eigen thuisstudio opgenomen op een Yamaha 2.27m met Marian Bolt voor de vierhandige werken.

Stuur een aanvraag naar robert.nasveld@planet.nl en ontvang voor €15 inclusief verzendkosten een CD met daarop alle werken. Of kies voor een transfer van alle 64 files voor €5.