Triplum voor drie koren

(1978/rev. 2013)
Triplum

Triplum bestaat uit drie zelfstandige koorstukjes, getiteld Consonance, While…. en Movement. Ze zijn geschreven voor de muziekgemeenschap van de plaats Deutschlandsberg in Oostenrijk waar zij tijdens het Steirischer Herbst Festival van 1978 hun première beleefden.

De opdracht was om drie stukken voor achtereenvolgens een kinderkoor, een huishoudschoolkoor en een gymnasiumkoor te schrijven. Ze mochten ieder niet langer dan drie minuten duren. Er waren maximaal vier repetities beschikbaar. Ik verbond er toen zelf nog de opgave aan dat alle drie de werken ook tegelijkertijd uitgevoerd moesten kunnen worden. Zo’n combinatie is niet alleen vanuit muzikaal oogpunt bezien interessant, maar zo kunnen ook koren van een verschillend type samen zingen. Consonance en Movement hebben een klanktekst. De tekst van While…. werd gemaakt met behulp van een RCA computer in de 60er jaren van de vorige eeuw:

“While life reached evilly through empty faces
While space flowed slowly over idle bodies
And stars flowed evilly upon vast men
No passion smiled……”

“Terwijl het leven kwaadaardig door lege gezichten reikte
Terwijl de ruimte langzaam over onbeweeglijke lichamen vloeide
En sterren kwaadaardig op vele mensen vloeiden
Was er geen glimp passie……”

vertaling: Ineke Peters

De oorspronkelijk door De Toorts uitgebrachte partituur is in 2013 omgezet naar een nieuwe gedigitaliseerde en bij Donemus verkrijgbaar. Op een aantal dynamische tekens en verlaging van het tempo na is de muziek zelf niet veranderd.

Triplum

bestaande uit:

Consonance
While…
Movement
Electronic Poetry uitsnede

Lees hier het artikel ‘Electronic Poetry’ op pagina 30/31 in Electronic Age – RCA Summer 1963 Vol. 22/nr. 3.