Turm und Drang

(2000/rev. 2019)

Het is me opgevallen dat tijdens beiaardbespelingen de romantiek nagenoeg ontbreekt. Om die reden koos ik voor een werk vol romantiek en passie. Het is overigens kenmerk van al mijn stukken.

De oorspronkelijke versie vergde fysiek het uiterste van de beiaardier. Negentien jaar later kwam ik tot de conclusie dat er beslist wat aan de speelbaarheid gedaan moest worden. Voorts nam ik de gelegenheid meteen te baat om coupures aan te brengen waardoor het werk hopelijk naar verwachting aan zeggingskracht gewonnen heeft. Tevens werd de notatie verbeterd.

Gecomponeerd in opdracht van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging ism het Fonds voor de Scheppende Toonkunst. De eerste uitvoering vond plaats op 24 juni 2001 door Gideon Bodden op de toren van Vught. Onderstaande NPS opname werd door dezelfde beiaardier gemaakt in 2003 op de Grote Toren van Breda.

De première van de herziene versie 2019, uitgevoerd door Boudewijn Zwart op het carillon van de Grote Kerk in Dordrecht:

Grote Toren van Breda