Soundscape

(1984)

Soundscape voor klanksporen verklankt en visualiseert een fictief landschap dat seizoensveranderingen ondergaat. De meeste klanken zijn afgeleid van een getokkelde pianosnaar en een via elektronische weg verkregen lange toon. Deze zijn naar een soort klanklandschap toe vertaald. Het stuk is gerealiseerd in het Instituut voor Sonologie in Utrecht.

Geschreven in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.