Collage voor Anja

(1974-1976)

Hierbij is uitgegaan van een bepaald verhaal dat als een soort hoorspel op tape werd opgenomen. Het speelde zich af in een kerk. Hierin waren te horen onder andere voetstappen (snelle, langzame), grind, deuren, tuinhek, sleutel, wind, vrouwenstem, kerkgalm, kerkorgel. Deze klanken werden losgeknipt uit hun chronologische volgorde en als zelfstandige muzikale elementen in de collage verwerkt.

Dit stuk komt voort uit mijn eerste kennismaking met de ‘musique concrète’ die zijn oorsprong vind in Parijs in de dertiger jaren van de vorige eeuw. In de beeldende kunst is de collage wellicht te vergelijken met de collagekunst van Kurt Schwitters die sigaretten, luciferdoosjes, krantensnippers van de straat opraapte en tot een nieuwe eenheid maakte. Dit was het begin van de collagetechniek.

De eerste presentatie vond plaats in 1977 in het voormalige Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen van het Utrechts Conservatorium met Jurianne Kemmink, mimespeler.