Random header image... Refresh for more!

Dominy Clements, Musicweb Review

Mijn referentiepunt voor Crumbs ‘Makrokosmos IV’ is de vertolking van Robert Nasveld. De voornaamste reden dat ik voor deze versie kies is omdat deze aan de top blijft staan, alle andere opnames ver achter zich latend.

Dominy Clements, Musicweb Review